Η ομιλία μου στην πολιτική εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη για την μνήμη του Νίκου Βακάλη