Επικοινωνία

Στοιχεία επικοινωνίας

Πολιτικό γραφείο
Διευθ.: Σόλωνος 113, TK 10678 Αθήνα
τηλ. Επικ. 210 3822024, 210 3830103
Φαξ. 210 3845609
e-mail : meimarakis@parliament.gr